Pomoce dydaktyczne

Przekroje dydaktyczne podwozia KTO Rosomak powstały w ramach współpracy Rosomak S.A. z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz Centrum Szkolenia w Grudziądzu. Dają one możliwość wzbogacenia zajęć z przedmiotów dotyczących budowy i eksploatacji KTO Rosomak. Zostały opracowane w dwóch wersjach – statycznej (zawierającej elementy, lub makiety wyposażenia), oraz funkcjonalnej (umożliwiającej uruchomienie symulacji działania niektórych układów jak silnik, przyłącza mocy itp.) Główną rolą urządzeń jest wzbogacenie szkoleń prowadzonych w wojskowych ośrodkach szkoleniowych oraz umożliwienie zapoznania się z układami i elementami niewidocznymi w normalnej eksploatacji. Symulacja działania poszczególnych elementów i podzespołów pozwala przybliżyć szkolonym zasadę działania rzeczywistego KTO. Odsłonięcie elementów zespołu silnika oraz układu napędowego może znacząco ułatwić przyswajanie wiedzy i podniesienie poziomu wyszkolenia specjalistycznego słuchaczy kursów.