Nośnik Moździerza M120 RAK

KTO 8x8 jest nośnikiem Moździerza M120 Rak.

Moździerz samobieżny jest podstawowym środkiem ogniowym kompanii wsparcia, przeznaczonym do strzelania ogniem półpośrednim, pośrednim i na wprost, w ramach rażenia obiektów przeciwnika takich jak:
• pododdziały piechoty i czołgów szczebla batalionu (kompania),  w różnych rodzajach działań taktycznych
• wykrytych środków ogniowych szczebla batalion/brygada
• stanowisk dowodzenia i punktów dowódczo – obserwacyjnych szczebla batalion / kompania
• pododdziałów i środków rozpoznania oraz środków walki elektronicznej
• elementów rozbudowy fortyfikacyjnej przeciwnika

OPIS TECHNICZNY

• maksymalny skuteczny zasięg do 15 km
• pełna autonomiczność moździerza
• zintegrowany system łączności, dowodzenia i kierowania ogniem
• zobrazowanie na stanowisku dowódcy sytuacji taktycznej na mapie cyfrowej
• automatyczna współpraca z zewnętrznymi systemami dowodzenia i kierowania ogniem klasy C4I
• zminimalizowany czas reakcji ogniowej
• automatyczny system ładowania

Dane techniczne

Długość 7,8 m Prędkość maksymalna 100 km/h
Szerokość 2,8 m Zasięg operacyjny 500 – 700 km