Kompleksowy symulator szkolenia załóg KTO Rosomak

Kolejną propozycją dla przyszłych użytkowników KTO jest Kompleksowy Symulator Szkolenia Załóg KTO Rosomak. Jest to symulator opracowany na podstawie autorskiego polskiego oprogramowania w oparciu o polskie przedsiębiorstwa z przeznaczeniem do wykorzystania w procesie nauczania kompletnych załóg KTO oraz doskonaleniu przez nich umiejętności jazdy jak i prowadzenia ognia w trudnych i niebezpiecznych warunkach.

Opracowany został na bazie połączonych symulatorów typu JASKIER oraz TASZNIK. Przewidziany jest do użytkowania pojedynczo jak i w charakterze plutonu łącząc ze sobą pojedyncze urządzenia.
Przeznaczenie:

1. realizacja ćwiczeń dla kierowców w zakresie:
 • budowy i działania mechanizmów przedziału mechanika-kierowcy
 • uruchamiania silnika w różnych warunkach
 • ruszania i zatrzymania w terenie płaskim oraz na zboczu
 • jazdy po wyznaczonej trasie o przeciętnym stopniu trudności
 • jazdy w różnych warunkach terenowych
 • jazdy w różnych warunkach atmosferycznych i oświetleniowych
 • pokonywania przeszkód terenowych (pokonywanie przeszkody wodnej, ograniczone przejścia, mosty, rowy przeciwpancerne)
 • wyrobienia u kierowcy nawyku obserwacji parametrów pracy silnika oraz układu przeniesienia mocy;
 • zachowania w sytuacjach niebezpiecznych na drogach i polu walki.

2. realizacja ćwiczeń dla dowódców i działonowych w zakresie:
 • budowy i działania mechanizmów przedziału wieży HITFIST 30mm
 • uruchamiania poszczególnych urządzeń
 • procedur dotyczących prowadzenia ognia
 • współpracy Dowódcy z Działonowym
 • prowadzenia ognia w różnych warunkach terenowych
 • prowadzenia ognia w różnych warunkach atmosferycznych i oświetleniowych

Zastosowane rozwiązania i technologie pozwalają na konfiguracje symulatora w dwóch wariantach: podstawowy z kabinami na kołach bądź w wersji  rozbudowanej kabiny symulatorów zamontowano na platformach ruchomych które symulują ruchy pojazdu podczas jazdy w różnych warunkach terenowych.
 
Kompleksowe Symulatory szkolenia Załóg KTO ROSOMAK mogą być połączone ze sobą, tworząc w zależności od potrzeb strukturę plutonu lub kompanii. Ponadto każdy kompleksowy symulator może być połączony z systemem szklono treningowym np. typu śnieżnik do broni strzeleckiej, symulatorem SK-1, TH-1 itp.