Kolejne Wozy Dowodzenia Przekazane

W środę 20 kwietnia br. Rosomak S.A. przekazała kolejne dwa Wozy Dowodzenia na platformie KTO Rosomak dla 9 Batalionu Dowodzenia w Olsztynie.

Przekazanie Wozów Dowodzenia to efekt realizacji Umowy podpisanej w grudniu 2020 roku, między Inspektoratem Uzbrojenia a Rosomak S.A. Warto podkreślić, że po raz kolejny realizacja projektu przebiegła w szybkim tempie, a co najważniejsze została zrealizowana przed terminem wyznaczonym przez Zamawiającego.

„W wyniku dotychczasowej eksploatacji oraz zgromadzonych doświadczeń z całą stanowczością należy stwierdzić, iż przekazane kolejne partie sprzętu do 9. Batalionu dowodzenia to sprzęt najwyższej klasy i z pewnością dobrze przysłuży się w umacnianie bezpieczeństwa RP i NATO” powiedział Dowódca 9 Batalionu Dowodzenia ppłk Przemysław Kurzawiak.

Opracowany na bazie Platformy Systemowej KTO 8x8 Wóz Dowodzenia, zapewnia dowódcom i osobom funkcyjnym możliwość kierowania i dowodzenia zarówno w ruchu, jak i podczas postoju pojazdu (w tym utrzymanie łączności, wspomaganie procesów informacyjno-decyzyjnych oraz wymianę informacji z przełożonym, jednostkami podległymi i współdziałającymi). Zastosowany sprzęt specjalistyczny, jak i opracowane oprogramowanie, zapewniają możliwość przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli NATO SECRET włącznie. Podwyższone podwozie bazowe KTO Rosomak zapewnia komfortowe warunki pracy dla dowódcy obsługi, operatora oraz czterech osób funkcyjnych – Stanowiska Dowodzenia.

Zainstalowany sprzęt został zabudowany, przez specjalistów Rosomak S.A. oraz WB Electronics.