Symulator szkolenia kierowców KTO Rosomak – JASKIER

To pierwszy symulator opracowany na podstawie autorskiego polskiego oprogramowania, w oparciu o polskie przedsiębiorstwa, z przeznaczeniem do wykorzystania w procesie nauczania mechaników– kierowców oraz doskonaleniu przez nich umiejętności jazdy w trudnych i niebezpiecznych warunkach. Do użytkowania pojedynczo jak i w charakterze plutonu, łącząc ze sobą pojedyncze urządzenia.
 
Symulator Jaskier ma umożliwiać realizacje ćwiczeń w zakresie:
  • budowy i działania mechanizmów przedziału mechanika-kierowcy
  • uruchamiania silnika w różnych warunkach
  • ruszania i zatrzymania w terenie płaskim oraz na zboczu
  • jazdy po wyznaczonej trasie o przeciętnym stopniu trudności
  • jazdy w różnych warunkach terenowych
  • jazdy w różnych warunkach atmosferycznych i oświetleniowych
  • pokonywania przeszkód terenowych (pokonywanie przeszkody wodnej, ograniczone przejścia, mosty, rowy przeciwpancerne);
  • wyrobienia u kierowcy nawyku obserwacji parametrów pracy silnika oraz układu przeniesienia mocy;
  • zachowania w sytuacjach niebezpiecznych na drogach i polu walki.

Zastosowane rozwiązania i technologie pozwalają na konfiguracje symulatora w dwóch wariantach: podstawowy z kabiną na kołach. bądź w wersji rozbudowanej w której kabina zamontowana jest na platformie ruchomej która symuluje ruchy pojazdu podczas jazdy w różnych warunkach terenowych. 
Symulatory KTO ROSOMAK typu JASKIER mogą być połączone ze sobą, tworząc w zależności od potrzeb strukturę plutonu lub kompanii. Ponadto każdy symulator typu JASKIER może być połączony z systemem szklono treningowym np. typu śnieżnik do broni strzeleckiej, symulatorem SK-1, TH-1, TASZNIK itp. 
 

Dane techniczne

Długość
3,0 m
Szerokość   3,2 m
Wysokość 1,8 m
Masa ok. 1 200 kg
Ilość zaprogramowanych zajęć i ćwiczeń bez ograniczeń