Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Podstawowe dane informacyjne o ROSOMAK S.A.

NAZWA SPÓŁKI:
Rosomak Spółka Akcyjna

ADRES:
41 – 100 Siemianowice Śląskie, ul. Powstańców 5/7

NR REJESTRU SĄDOWEGO:
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy

KRS: 0000231611
REGON: 000173143
NIP: 643-000-00-98
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 29.447.840,00

Historia Powstania WZM S.A.

 • 22.05.1952r.–  rozpoczęcie działalności jako podmiot gospodarczy w 1952 roku jako przedsiębiorstwo państwowe,
   
 • 30.12.2004r.–  powstanie w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Wojskowe Zakłady Mechaniczne (akt komercjalizacji z dnia 30 grudnia 2004 roku, przed notariuszem Robertem Błaszczakiem z Kancelarii w Warszawie przy ul. Długiej 3,1 Repertorium A Nr 29105/2004),
   
 • 01.05.2005r.–  zarejestrowanie z dniem 01 maja 2005 roku spółki pod nazwą Wojskowe Zakłady Mechaniczne Spółka Akcyjna w Krajowym Rejestrze Sądowym (Postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 04.04.2005r. sygn. akt. KA. VIII NS-REJ.KRS/2429/5/812),


Spółka działa na podstawie:

 

 • ustawy z dnia 15.09.2000r. kodeks spółek handlowych (Dz.U.00 Nr 94, poz. 1037 ze zm.),
   
 • ustawy z dnia 30.08.1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U.02, Nr 171, poz. 1397 ze zm.),
   
 • Statutu Spółki,
   
 • innych obowiązujących przepisów prawnych.
Zmieniono treść Daniel Chabera 2 czerwca 2017, 15:12:00
- Daniel Chabera 2 czerwca 2017, 15:12:00
Strona została opublikowana Daniel Chabera 2 czerwca 2017, 15:07:00
- Daniel Chabera 2 czerwca 2017, 15:04:00
Licznik odwiedzin: 1369