Pytania i odpowiedzi

powrót

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Co zrobić w przypadku potrzeby zmiany moich danych osobowych w księdze akcyjnej? 

W przypadku konieczności zmiany danych osobowych w księdze akcyjnej Rosomak S.A. należy skontaktować się z TRIGON Domem Maklerskim S.A. (31-545 Kraków, ul. Mogilska 65, tel. 12 629 24 20, 12 629 24 24, tel. infolinii 801 292 292, e-mail: nonpublic@trigon.pl) prowadzącym na zlecenie Spółki księgę akcyjną lub z Biurem Zarządu Spółki (41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Powstańców 5/7, tel. 32 66 45 187, 32 66 45 287, 32 66 45 323)

Zostaliśmy spadkobiercami akcji. Jak dokonać zmian w księdze akcyjnej? 

  1. W pierwszej kolejności należy skontaktować się z Biurem Zarządu Spółki Rosomak S.A. pod numerem telefonu 32 66 45 187, 32 66 45 287, 32 66 45 323 lub bezpośrednio z Trigon Domem Maklerskim S.A. (31-545 Kraków, ul. Mogilska 65, tel. 12 629 24 20, 12 629 22 92, 801 292 292, e-mail:nonpublic@trigon.pl) prowadzącym na zlecenie  Spółki księgę akcyjną.
  2. Należy przedłożyć oryginał dokumentu stwierdzającego nabycie spadku: prawomocne postanowienie sądu lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, jak również okazać się dowodem osobistym (lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość) przez wszystkich spadkobierców.
  3. Biuro Zarządu lub Dom Maklerski, po analizie przedłożonych dokumentów, przygotuje stosowne dyspozycje i przedstawi spadkobiercom odpowiednie dokumenty do podpisu.
  4. Dokumenty powinny być podpisane przez każdego spadkobiercę osobiście w obecności pracownika Spółki lub Domu Maklerskiego.
    W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa dokumenty można podpisać w obecności notariusza z tzw. notarialnie poświadczonym podpisem. Do podpisania w/w dokumentów można ustanowić pełnomocnika – pełnomocnictwo należy przygotować
    z podpisem notarialnie poświadczonym.
  5. Na podstawie ww. dokumentów dokonywany jest wpis do księgi akcyjnej Spółki