Pytania i odpowiedzi

powrót

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

 1. Pytania i odpowiedzi

   

  Najczęściej zadawane pytania

   

  Co zrobić w przypadku potrzeby zmiany moich danych osobowych w księdze akcyjnej? 

   

  W przypadku konieczności zmiany danych osobowych w księdze akcyjnej Rosomak S.A. należy skontaktować się z Biurem Obsługi Korporacyjnej Spółki (41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Powstańców 5/7, tel. 32 66 45 187, 32 66 45 287, 32 66 45 323)

   

  Zostaliśmy spadkobiercami akcji. Jak dokonać zmian w księdze akcyjnej? 

   

  W pierwszej kolejności należy skontaktować się z Biurem Obsługi Korporacyjnej Spółki Rosomak S.A. pod numerem telefonu 32 66 45 187, 32 66 45 287, 32 66 45 323.Należy przedłożyć oryginał dokumentu stwierdzającego nabycie spadku: prawomocne postanowienie sądu lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, jak również okazać się dowodem osobistym (lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość) przez wszystkich spadkobierców.Biuro Obsługi Korporacyjnej po analizie przedłożonych dokumentów, przygotuje stosowne dyspozycje i przedstawi spadkobiercom odpowiednie dokumenty do podpisu.z podpisem notarialnie poświadczonym.Na podstawie ww. dokumentów dokonywany jest wpis do księgi akcyjnej Spółki