O firmie

Kim jesteśmy?

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie produkcji i serwisowania pojazdów bojowych. Nasze produkty zostały sprawdzone na misjach wojskowych a jakość tworzonych i zastosowanych przez nas rozwiązań przyczyniła się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa współczesnego żołnierza.

Co robimy?

Dostarczamy rozwiązania bazujące na najnowszej technologii poparte rozległą wiedzą i badaniami. Zapewniamy również kompleksowe szkolenia, prace rozwojowe oraz wsparcie serwisowe na każdym etapie użytkowania naszych produktów. Dzięki naszemu zaangażowaniu nasi klienci mogą czuć się bezpiecznie podczas całego cyklu życia produktu.
 

Co nas wyróżnia?

Nasi klienci stawiając czoła wyzwaniom współczesnego pola walki są świadomi, że na każdym etapie mogą liczyć na nasze wsparcie i że jesteśmy dla nich partnerem rozumiejącym stojące przed nimi wyzwania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nauczyliśmy się precyzyjnie trafiać w problem i bezbłędnie znajdywać rozwiązanie zapewniające sukces każdej z misji. Nasi specjaliści zapewniają wysoką jakość obsługi, szeroką wiedzę techniczną i kreatywne podejście do rozwiązywania problemów.

Jak zbudowaliśmy zaufanie dla naszej marki?

Jakość i zaufanie to wartości, którymi kierujemy się w naszej pracy. Nasi klienci mogą polegać na zaangażowaniu, wsparciu i wiedzy naszych specjalistów, którzy nie zawiodą ich w trakcie osiągania kolejnych celów. Jesteśmy świadomi, że otoczenie w którym nasi klienci wykorzystują nasze produkty często nie pozwala na drugą szansę – dlatego zapewniamy rozwiązania, które sprawdzają się za pierwszym razem – zawsze.
 

Władze spółki

Zarząd

Bartłomiej Smoczyński Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
Cezary Dominiak Członek Zarządu Dyrektor Departamentu Finansów i Polityki Personalnej
Piotr Kisiel Członek Zarządu  

Rada nadzorcza


Piotr PANASIUK Przewodniczący RN
Jarosław BURZAWA Wiceprzewodniczący RN
Jan GAWEŁ Sekretarz RN
Łukasz WIECZOREK Członek Rady Nadzorczej
Adrian PĘKACZ Członek Rady Nadzorczej  
Magdalena BALAWAJDER Członek Rady Nadzorczej 

Struktura Akcjonariatu Spółki

Kapitał zakładowy Spółki 29.500.000,00 zł
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 99,59% kapitału zakładowego
Pracownicy Spółki 00,20% kapitału zakładowego
Skarb Państwa 00,05% kapitału zakładowego
Rosomak S.A. 00,16% kapitału zakładowego

Historia

Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich powstał w 1952 roku jako Wojskowe Zakłady Mechaniczne i posiada wieloletnie tradycje w remontach, modernizacjach oraz produkcji wyrobów specjalnych dla wojska. Spółka rozpoczęła działalność naprawami i modernizacjami czołgów T-34. W latach 60-tych nastąpiły prace nad czołgami T-55 i T-55A które pozwoliły na zmodernizowanie tego sprzętu do wersji T-55AM. W latach 1982-1989 spółka uczestniczyła w budowie bazy remontu czołgów T-55 w Indiach i w tym samym czasie uczestniczyła w modernizacji czołgu T-72 oraz WZT-1 i WZT-2 oraz mostu BLG na podwoziu czołgowym. Oprócz remontów i modernizacji sprzętu czołgowego, przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się w remontach silników wysokoprężnych WOLA i HENSCHEL.
 
W 1996 roku rozpoczęły się prace nad modernizacją pojazdu rozpoznawczego BRDM-2. W ich rezultacie powstało wiele wersji specjalistycznych: BRDM-2M96, BRDM--2M96i, BRDM-2B, BRDM-2BF, BRDM-2A oraz BRDM-2M96iK. W sumie dla sił Zbrojnych RP dostarczyliśmy ponad 200 pojazdów tego typu.
 
W 2002 roku spółka zaoferowała nowy pojazd 8x8, bazujący na najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Kulminacyjnym punktem było podpisanie kontraktu z Ministerstwem Obrony Narodowej na dostawy ponad 600 pojazdów co nastąpiło 15 kwietnia 2003 roku.
 
W latach 2007 - 2014 nasi pracownicy wzięli udział w misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, gdzie byli odpowiedzialni za zabezpieczenie serwisowe KTO Rosomak. W 2013 roku został podpisany nowy kontrakt na dostawę ponad 300 kolejnych pojazdów a w roku 2014, biorąc pod uwagę znakomitą opinię i rozpoznawalność produktu, spółka zmieniła swoją nazwę z „Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A.” na „Rosomak S.A.”
 
Do 2022 roku, dostarczyliśmy ponad 900 Kołowych Transporterów Opancerzonych w różnych wersjach.

Certyfikaty

Kodeks etyki

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w trakcie prowadzonej działalności przestrzega najwyższych standardów, a jej postępowanie wyznaczają uniwersalne normy etyki i uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności.

W relacjach wewnętrznych, jak również w relacjach z partnerami biznesowymi i innymi interesariuszami oraz w relacjach z konkurencją stosujemy się do reguł zawartych w Kodeksie Etyki i w Procedurze Antykorupcyjnej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Kodeks Etyki określa podstawowe zasady, których przestrzegać muszą wszyscy pracownicy Spółek Grupy PGZ, oraz wyjaśnia, jakimi wartościami powinniśmy się kierować przy podejmowaniu decyzji. Dzięki przyjętym standardom budujemy zaufanie do Grupy i mamy pozytywny wpływ na tych, z którymi spotykamy się na co dzień.

źródło: pgzsa.pl