Kontakt

powrót

Kontakt

Adres mailowy :akcje@rosomaksa.pl

Telefon kontaktowy: 32 66 45 187, 32 66 45 287, 32 66 45 323

Adres korespondencyjny:

Rosomak S.A.

ul. Powstańców 5/7

41-100 Siemianowice Śląskie

Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach

NIP: 6430000098

KRS: 0000231611

Kapitał zakładowy: 29 500 000,00 zł

Kapitał wpłacony: 29 500 000,00 zł