Ciężki Kołowy Pojazd Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego HARDUN

Ciężki Kołowy Pojazd Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego „HARDUN” to pojazd o dużej ładowności i podwyższonej mobilności z układem napędowym 8x8, przeznaczony do wykonywania zadań zabezpieczenia technicznego pododdziałów wyposażonych w pojazdy kołowe, w szczególności transportery opancerzone Rosomak i pojazdy opracowane na ich bazie.
Zabudowa specjalistyczna pojazdu przeznaczona jest do prowadzenia akcji ewakuacyjno–ratowniczych i holowania samochodów ciężarowych, kołowych transporterów opancerzonych, przyczep i naczep o DMC do 26 t. Kabina pojazdu przystosowana jest do przewożenia czterech osób i zapewnia ochronę balistyczną na poziomie 2 zgodnie z normą STANAG 4569A oraz przeciwminową na poziomie 2B zgodnie ze STANAG 4569B.

Zabudowa specjalistyczna wyposażona jest m.in. w:
• urządzenie podnosząco-holownicze o napędzie hydraulicznym, które przeznaczone jest do unoszenia i mocowania za pomocą dedykowanego oprzyrządowania holowanych pojazdów
• system centralnego pompowania kół
• wyposażenie ratownicze do prowadzenia akcji przy zdarzeniach drogowych w warunkach dziennych i nocnych
• żuraw hydrauliczny, dwuczłonowy, o wysięgu maksymalnym 10,25 m i minimalnym 1,7 m oraz udźwigu na minimalnym wysięgu 16 000 kg i udźwigu na wysięgu maksymalnym 3 900 kg
• lemiesz o napędzie hydraulicznym, który umożliwia między innymi torowanie drogi pojazdowi w warunkach bojowych oraz może stabilizować pojazd podczas pracy żurawiem
• główną wyciągarkę hydrauliczną (240 kN), z możliwością wydawania liny w kierunku przodu i tyłu holownika, która przeznaczona jest do ewakuacji uszkodzonych pojazdów, może także pełnić rolę wyciągarki do samoewakuacji
• hydrauliczną wyciągarkę pomocniczą.

Dane techniczne

Długość 11,8 m Prędkość maks. 90 km/h
Szerokość 2,6 m Wysięg maks. żurawia 10,25 m
Wysokość    3,4 m Zasięg operacyjny 448 - 655 km
DMC 36 000 kg   Udźwig na maks. wysięgu
i udźwig maks.
3900 - 16000 kg