Centrum serwisowe

powrót

Centrum serwisowe

W czasie udziału w misjach zagranicznych Siły Zbrojne RP często wykorzystują swoje najlepsze narzędzie bojowe – Kołowe Transportery Opancerzone Rosomak. Poza granicami kraju użytkowano w sumie około 200 Rosomaków. Ich gotowość bojowa w operacji ISAF utrzymywana była na poziomie przekraczającym 85 procent. Biorąc pod uwagę, że niektóre pojazdy ulegały uszkodzeniom w wyniku akcji terrorystów, głównie z powodu podkładanych na trasach przejazdów min-pułapek IED, kolejne wymagały obsługi zgodnie z harmonogramem obsług serwisowych i jednocześnie realizowane były naprawy bieżące, wynikające z intensywnej eksploatacji pojazdów, był to bardzo dobry wynik. Tak wysoki poziom gotowości bojowej możliwy jest do uzyskania dzięki wysokim kompetencjom i fachowości pracowników serwisu delegowanych do pracy w rejonach misji, wsparciu specjalistów w kraju oraz dzięki utworzeniu magazynu wymiennego części zamiennych w ramach własnego systemu zabezpieczenia Spółki.

Rosomak S.A. buduje i rozwija swoje zdolności serwisowe w kraju na potrzeby polskiej armii. Doświadczenia ekspedycyjne są bezcenne, lecz system musi funkcjonować sprawnie w każdym wymiarze i we wszystkich okolicznościach. Intensywnie inwestujemy w zaplecze serwisowe w kraju, które ma służyć polskiej armii przez najbliższych 30 lat. Dzięki inwestycjom, na terenie Spółki powstała nowoczesna, zbudowana od zera, wielostanowiskowa hala serwisowa z podnośnikami słupowymi i najazdowymi. Powstały testery komputerowe oraz specjalistyczne oprogramowanie diagnostyczne do oceny stanu systemów pojazdów i oceny uszkodzeń. Serwis zaopatrzono w standy serwisowe pod wieże, ramy podwozia i wiele innych podzespołów, które zapewniają technikom swobodny dostęp i pozwalają na przemieszczanie elementów pomiędzy stanowiskami naprawczymi do testów. Inżynierowie są w stanie z dokładnością do 90 procent przewidzieć, jakie uszkodzenia mogą nastąpić w czasie eksploatacji pojazdów z uwzględnieniem ich wieku i przebiegu oraz jakie części mogą być potrzebne do uzupełniania magazynu podręcznego.

Spółka jest autoryzowanym partnerem serwisowym podzespołów Rosomaków, które dostarczyły inne firmy takie jak: Patria, OTO Melara (Leonardo), Dougra, Webasto czy Eberspächer. Kompetencje w serwisie urządzeń tych oraz wielu innych firm, pracownicy zdobywają w czasie szkoleń a potwierdzają je uzyskane certyfikaty. Wszyscy partnerzy naszej firmy szczególnie cenią wyjątkowe doświadczenie terenowe serwisantów Rosomaków z Czadu i Afganistanu. Także koledzy polskich żołnierzy z krajów NATO, którzy uczestniczyli w operacji ISAF doceniają sprawność i profesjonalizm obsługi technicznej, którą zapewnia Spółka.