Wynajem powierzchni restauracji

Rosomak S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Powstańców 5/7
ogłasza pisemny konkurs ofert na oddanie do odpłatnego używania przez czas nieokreślony z możliwością 3 miesięcznego wypowiedzenia przez każdą ze stron na podstawie umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku „Gościńca Rosomak S.A.” w centrum Siemianowic Śląskich przy ul. Moniuszki 1 o łącznej powierzchni użytkowej 460 m2 z przeznaczeniem na działalność restauracyjną.

Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 18.05.2020 r. (godz. 9:00) na adres Spółki, z adnotacją na kopercie: „Oferta konkursowa – oddanie do odpłatnego używania pomieszczeń restauracji w budynku „Gościńca Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich przy ul. Moniuszki 1”. Wyłącznym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi zaproponowana przez Oferenta miesięczna wysokość czynszu za najem w/w pomieszczeń wyrażona w kwocie netto.

Szczegółowe warunki postępowania konkursowego określa Regulamin konkursu ofert na oddanie do odpłatnego używania pomieszczeń restauracji w budynku „Gościńca Rosomak S.A.” w Siemianowicach Śląskich przy ul. Moniuszki 1”, który jest dostępny poniżej:

Regulamin konkursu ofert - kliknij tutaj


 
osoba wprowadzająca Daniel Chabera 5 maja 2020, 14:46:43
osoba zatwierdzająca Daniel Chabera 5 maja 2020, 14:48:14
osoba publikująca Daniel Chabera 5 maja 2020, 14:51:07
ostatnio edytowana przez Daniel Chabera 5 maja 2020, 14:50:59
licznik odwiedzin: 221
Dziennik zmian