Sprzedaż pojazdu

ROSOMAK Spółka Akcyjna
w Siemianowicach Śląskich, ul. Powstańców 5/7,
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż pojazdu:
 
1. FORD TRANSIT.
2. Model Pojazdu: FT 300 2.2. TDCi Kat. MR’07 E4 3. Ot.
3. Wersja: L Transit.
4. Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3.5t.
5. Rok produkcji: 2008, Data pierwszej rejestracji 2009
6. Przebieg: 433.864 km.
7. Moc silnika: 103 kW. 140 KM
8. Rodzaj nadwozia: furgon z wysokim dachem 4 – drzwiowy, 3+3 osobowy.
 
Cena wywoławcza: 8400 zł brutto.
 
Warunki konkursu:
1. Pisemne oferty należy składać na adres Rosomak S.A., ul. Powstańców 5/7, 41 – 100 Siemianowice Śląskie do dnia 18.05.2020 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi 18.05.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Rosomak S.A.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie lub paczce. Kopertę lub paczkę zawierającą ofertę należy opisać następująco:
Oferta na zakup pojazdu marki FORD TRANSIT.
Nie otwierać przed dniem 18.05.2020 r.
 
3. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Rosomak S.A. najpóźniej do godz. 9:00 w dniu 18.05.2020 r. lub na konto: BGK nr 19 1130 1091 8300 0000 0001 9896.
5. Wadium wygrywającego konkurs zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
6. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników konkursu nie zaoferuje ceny wywoławczej lub jeśli oferent wygrywający postępowanie uchyli się od zawarcia umowy.
7. Ww. pojazd można oglądać w siedzibie Spółki po uprzednim zgłoszeniu, w godzinach uzgodnionych z Kierownikiem Działu Analiz Eksploatacyjnych Panem Tomaszem Nikisz telefon kontaktowy 784618581 .
8. Termin do zawarcia umowy dla przedmiotowej sprawy wynosi 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
9. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę konkurs będzie kontynuowany w formie licytacji.
10. Rosomak S.A. zastrzegają sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.
11. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Działu Analiz Eksploatacyjnych Pan Tomasz Nikisz, telefon: 784618581.
 
osoba wprowadzająca Daniel Chabera 19 marca 2020, 12:12:37
osoba zatwierdzająca Daniel Chabera 19 marca 2020, 12:14:10
osoba publikująca Daniel Chabera 19 marca 2020, 12:14:16
ostatnio edytowana przez Daniel Chabera 17 kwietnia 2020, 14:45:12
licznik odwiedzin: 339
Dziennik zmian