Wizyta podsekretarza stanu

Doświadczenia pokazują, że konstrukcja Rosomaka oraz kompetencje i doświadczenie WZM  pozwalają na przywrócenie do służby niemal wszystkich pojazdów, które uległy uszkodzeniu na skutek przeciwdziałania przeciwnika w tym głównie uszkodzeniami wywołanym przez miny pułapki – powszechną broń w działaniach asymetrycznych prowadzonych w Afganistanie. WZM SA w 2010 roku odbudowały 7 KTO Rosomak poważnie uszkodzonych w Afganistanie. Te doświadczenia pozwoliły precyzyjnie określić kształt wydziału remontowego, jego wyposażenie, opracować proces oceny i technologii odbudowy uszkodzonych KTO.

4 października uroczystego otwarcia dokonał wiceminister obrony odpowiedzialny za technikę wojskową, modernizację i zakupy – Marcin Idzik.

Wydziału Remontu KTO Rosomak powstał jako jednostka odpowiedzialna za kompleksowe odtworzenie użytkowych parametrów technicznych pojazdów, które zostały zrotowane do kraju po uszkodzeniach w wyniku działań bojowych w Afganistanie. Proces technologiczny remontu zakłada demontaż wszystkich części pojazdu, weryfikację i ocenę uszkodzeń, następnie naprawy kadłuba i podzespołów użytkowych i bojowych transportera u producenta, WZM, lub poddostawców wyposażenia. Drugim etapem jest montaż pojazdu połączony z próbami zdawczo-odbiorczymi, jakie przechodzi każdy nowy pojazd wyprodukowany w Wojskowych Zakładach Mechanicznych przed przekazaniem go Wojskom Lądowym. Wszystkie etapy naprawy i odbudowy Rosomaków prowadzone są pod nadzorem 33 Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego, które nadzoruje proces technologiczny i właściwe odbiory w imieniu użytkownika. Wydział Remontowy KTO Rosomak został wyposażony w najnowocześniejsze narzędzia i urządzenia do testowania, diagnostyki, pomiarów testów i prób.

Wydział jeszcze w bieżącym roku wyremontuje i odda w ręce żołnierzy Wojsk Lądowych kolejnych 7 KTO Rosomak. Rocznie wydział będzie zdolny do weryfikacji technicznej, rozebrania, naprawy, odbudowy i oddania po próbach minimum 20 pojazdów.

Budowa Wydziału Remontów KTO Rosomak to inicjatywa własna WZM SA, który przeznaczył na projekt 2.5 mln zł.  W 2010 roku WZM SA zanotował obroty rzędu 660 mln zł i zysk operacyjny w wysokości 30 mln zł. Inwestycje w infrastrukturę, technologię i rozszerzenie oferty to projekty mające na celu wzmocnienie marki i potencjału WZM SA, a w konsekwencji bezpieczeństwa naszego kraju i sojuszników.