Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Muzeum Miejskim w Siemianowicach Śl. i Rosomak S.A.

Przedmiotem podpisanego porozumienia jest ustanowienie współpracy pomiędzy stronami w zakresie wspólnych działań i przedsięwzięć związanych z konsultacjami merytorycznymi, dotyczącymi historii działalności Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich oraz innych aktywności związanych z profilem i oczekiwaniami Stron. Porozumienie ma formę otwartą i dopuszcza możliwość rozszerzenia współpracy o nowe zakresy działań