Minister Spraw Zagranicznych Republiki Rwandy z wizytą w Rosomak S.A.

W trakcie wizyty odbyło się spotkanie z zarządem spółki, zaprezentowano KTO 8x8 Rosomak, linie produkcyjną oraz wydział serwisowy.