Dzień Ochrony Informacji Niejawnych

W Wojskowych Zakładach Mechanicznych Spółka Akcyjna po raz pierwszy w Polsce obchodzono Dzień Ochrony Informacji Niejawnych których Inicjatorem jest Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Datę obchodów wyznaczono na 22 stycznia, w rocznicę uchwalenia w 1999 roku, pierwszej ustawy o ochronie informacji niejawnych mającej fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego RP.    

 Na terenie przedsiębiorstwa, 20 stycznia 2012 roku odbyła się uroczysta sesja naukowa, z udziałem przedstawicieli ministerstw, uczelni wyższych, mediów i wiodących podmiotów gospodarczych z całej Polski.

O przesłankach i genezie ustawy o ochronie informacji niejawnych opowiedział Tomasz Borkowski, sekretarz i dyrektor biura Kolegium ds. Służb Specjalnych. O roli pionów OIN dla firm i instytucji w kontekście ustanowienia kierowników jednostek organizacyjnych i pełnomocników OIN, mówił dr. hab. Sławomir Zalewski z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, określił wprowadzane aktualnie regulacje prawne dotyczące współpracy administratorów bezpieczeństwa informacji i pełnomocników OIN z zakresie ochrony danych osobowych. O potrzebie rozwijania specjalistycznego szkolnictwa dla kadr OIN i bezpieczeństwa informacji przekonywali: prof. Grażyna Szpor i prof. Leszek Korzeniowski. 

Honorową Szablą KSOIN wyróżniono Adama Janika, Prezesa Zarządu WZM S.A. Wręczono również tytuły i odznaki honorowych członków KSOIN. Obecni otrzymali pamiątkowe certyfikaty potwierdzające udział w obchodach pierwszego Dnia Ochrony Informacji Niejawnych.  Odbył się koncert kwartetu smyczkowego Arkados, zapowiedziany przez Stefana Harasa, prezesa Katowickiego Towarzystwa Operowego.

Uczestnicy uroczystości obejrzeli także prezentację na temat transportera opancerzonego Rosomak, produkowanego przez WZM S.A. używanego przez polskich żołnierzy podczas misji wojskowej w Afganistanie.