Dostawa Symulatorów Szkolenia Kierowcy

Po podpisaniu w 2015 roku umowy z Inspektoratem Uzbrojenia, w ramach której Rosomak S.A. dostarcza w latch 2015—2017 9 szt. Symulatorów JASKIER rozpoczęto pracę nad jej realizacją. W chwili obecnej zakończono dostawy przewidziane do realizacji w 2015 roku. Spółka dostarczyła i zainstalowała 4 symulatory szkolenia kierowcy KTO Rosomak (2 szt. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań, 1 szt. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych Wrocław, 1 szt. 12 Brygada Zmechanizowana Szczecin). Symulatory Szkolenia Kierowcy KTO Rosomak typu JASKIER to najnowocześniejszy w chwili obecnej symulator jaki znajduje się na wyposażeniu wojskowych ośrodków szkoleniowych jak i jednostek wojskowych. Kabina w pełni odzwierciedlająca wnętrze pojazdu KTO Rosomak została zainstalowana na platformie ruchomej dającej możliwość w pełni odtworzenia dynamiki ruchu rzeczywistego pojazdu a możliwość symulowania sytuacji awaryjnych daje większe możliwości w prowadzeniu szkoleń przyszłych kierowców pojazdów KTO. Urządzenia dostarczane są do wojska przez konsorcjum Rosomak S.A.  wraz z firma Autocomp Management. W latach 2016-2017 przewidziane są kolejne dostawy  powyższych urządzeń co w pełni powinno zabezpieczyć potrzeby szkoleniowe użytkowników sprzętu