Dostawa 9 sztuk symulatorów kierowcy KTO Rosomak

W dniu 31.07.2015r. ROSOMAK S.A. zawarł z Inspektoratem Uzbrojenia umowę nr IU/57/X-84/ZO/NZO/Z/2014/322 na dostawę  w latach 2015–2017 dla wytypowanych jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia 9 sztuk symulatorów jazdy KTO Rosomak o nazwie JASKIER. Umowa będzie realizowana przy współpracy ROSOMAK S.A. z Autocomp Management sp. z o.o..

Jaskier jest to kompleksowy symulator szkolenia kierowców pojazdu KTO Rosomak zamontowany na platformie ruchomej imitującej ruch pojazdu taki jak w czasie rzeczywistej jazdy. Umożliwia on praktyczne zapoznanie z techniką prowadzenia pojazdu w różnych rodzajach terenu włącznie z pływaniem, w różnych warunkach atmosferycznych i strefach klimatycznych, zakończone oceną szkolonego. Dodatkowo na symulatorze jest możliwe przeprowadzenie procedur nauki i egzaminu z uruchamiania poszczególnych urządzeń, które są sterowane ze stanowiska kierowcy.