Akcjonariat

powrót

Akcjonariat

Struktura Akcjonariatu Spółki

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI 29.500.000,00 zł
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A. 99,59% kapitału zakładowego
SKARB PAŃSTWA 00,05% kapitału zakładowego
ROSOMAK S.A. 00,16% kapitału zakładowego
pozostali 00,20% kapitału zakładowego