Akcjonariat

Struktura Akcjonariatu Spółki

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI 29.500.000,00 zł
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A. 99,593% kapitału zakładowego
SKARB PAŃSTWA 00,053% kapitału zakładowego
ROSOMAK S.A. 00,177% kapitału zakładowego
pozostali 00,177% kapitału zakładowego