Akcjonariat

Struktura Akcjonariatu Spółki

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI 29.447.840,00 zł 
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A. 99,7696% kapitału zakładowego
PRACOWNICY SPÓŁKI 0,1776% kapitału zakładowego
SKARB PAŃSTWA 0,0528% kapitału zakładowego