Akcjonariat

Struktura Akcjonariatu Spółki

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI 29.447.840,00 zł 
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A. 99,822% kapitału zakładowego
PRACOWNICY SPÓŁKI 0,176% kapitału zakładowego
ROSOMAK S.A. 0,002% kapitału zakładowego