Praca


Szanowni Państwo,

dziękujemy za okazane zainteresowanie naszą firmą. Cieszymy się, że zgłosili się Państwo do procesu rekrutacyjnego Spółki Rosomak S.A.. Państwa dokumenty zostaną przeanalizowane przez pracowników naszego działu ds. pracowniczych, z najwyższą starannością, w najbliższym możliwym terminie. Informujemy, że w sprawie pracy w naszej spółce skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Pełna informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobwoych znajduje się tutaj.
Osoby zainteresowane pracą w Rosomak S.A., prosimy o przesyłanie swoich CV na adres rekrutacja@rosomaksa.pl 
Obecnie oferujemy pracę na stanowiskach:

1.  Dyrektor Departamentu Produkcji
2.  Dyrektor Departamentu Logistyki
3.  Młodszy specjalista ds. controllingu


– Dyrektor Departamentu Produkcji –

ZAKRES ZADAŃ
 • Kompleksowe zarządzanie obszarem produkcji.
 • Nadzór nad tworzeniem krótko i długo terminowych planów produkcyjnych.
 • Zapewnienie terminowej realizacji planu produkcyjnego i prawidłowego przebiegu procesu produkcji, tworzenie harmonogramów działań.
 • Nadzór nad realizacją założonych przez Zarząd celów, raportowanie wyników i planów produkcyjnych i ich analiza.
 • Optymalizacja kosztów produkcji i dbanie o ciągły wzrost efektywności, jakości i rentowności.
 • Zapewnienie bezawaryjnego przebiegu procesu produkcyjnego.
 • Zarządzanie pracownikami działów produkcyjnych w tym działem technologicznym, serwisu, utrzymania ruchu i inwestycji.
 • Wdrażanie nowych technologii.
 • Nadzór techniczny oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury technicznej.
 • Kompleksowy nadzór nad pracami związanymi z inwestycjami, modernizacjami w Spółce.
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych i serwisowych.
 • Promowanie wśród pracowników filozofii ciągłego doskonalenia, wysokich standardów bezpieczeństwa pracy, pracy zespołowej i Lean Management / Lean Manufacturing.
 • Wzmacnianie kompetencji przywódczych i zaangażowania mistrzów i kierowników, budowanie dobrej atmosfery w zespole.
   
WYMAGANIA FORMALNE
 • wykształcenie wyższe techniczne
 • min. 5 – letnie doświadczenie w pracy na stanowisku zarządczym w obszarze produkcji
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • nie bycie skazanym prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
   
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
zasadnicze:
 • wiedza i doświadczenie z zakresu optymalizacji procesów produkcyjnych i technologicznych
 • doświadczenie w obszarze wdrażania nowoczesnych metod zarządzania produkcją
 • umiejętność zarządzania projektami
 • umiejętność praktycznego rozwiązywania problemów
 • proponowanie i tworzenie lub udoskonalanie standardów pracy
 • umiejętność delegowania i egzekwowania odpowiedzialności, nastawienie na realizację celów
 • umiejętność tworzenia prezentacji i krótkich raportów typy „one pager”
 • poparte sukcesami doświadczenie w rozwijaniu i motywowaniu pracowników oraz budowaniu zespołu
 • doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą techniczną obiektów produkcyjnych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
dodatkowe:
 • doświadczenie w branży zbrojeniowej – serwisowanie lub produkcja szeroko rozumianych pojazdów wojskowych,
cechy osobiste:
 • samodzielność i odpowiedzialność,
 • sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole, nastawienie na ludzi
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • wysokie standardy etyczne
   
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę od pierwszego dnia pracy
 • stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • pracowniczy program emerytalny
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • bogaty pakiet socjalny a w nim m.in.: dofinasowanie do wypoczynku, dofinasowanie do karnetu sportowego, świąteczne paczki dla dzieci
 • system szkoleń podnoszących kwalifikacje
 • prywatną opiekę medyczną od 1 zł na m-c
 • nagrody jubileuszowe
   
Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 20.02.2020 w godzinach 8:30-14:00 w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi ROSOMAK S.A. lub przesłać na adres e-mail: rekrutacja@rosomaksa.pl

Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi | ul. Powstańców 5/7 | 41-100 Siemianowice Śl. | tel. 784 620 548

Spółka zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym tylko niektórych, wybranych przez siebie kandydatów oraz zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania najlepszego kandydata w każdym czasie i bez podania przyczyny.


– Dyrektor Departamentu Logistyki –

ZAKRES ZADAŃ
 • Kompleksowe zarządzanie obszarem logistyki, w tym działem zaopatrzenia i magazynów.
 • Nadzór nad tworzeniem krótko i długo terminowych planów logistycznych.
 • Ustalanie priorytetów logistycznych celem ciągłej poprawy wskaźników całego łańcucha.
 • Nadzór nad terminowością dostaw.
 • Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań charakteryzujących się płynną współpracą z pozostałymi działami organizacji.
 • Zarządzanie i optymalizowanie budżetu i kosztów logistycznych.
 • Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem logistyki całego przedsiębiorstwa.
 • Promowanie wśród pracowników filozofii ciągłego doskonalenia, wysokich standardów bezpieczeństwa pracy, pracy zespołowej.
 • Wzmacnianie kompetencji przywódczych i zaangażowania kierowników, budowanie dobrej atmosfery w zespole.

WYMAGANIA FORMALNE
 • wykształcenie wyższe techniczne
 • min. 7 – letnie doświadczenie w pracy w obszarze logistyki
 • doświadczenie w pracy na stanowisku zarządczym
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • nie bycie skazanym prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
   
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
zasadnicze:
 • wiedza i doświadczenie z zakresu optymalizacji procesów logistycznych
 • umiejętność zarządzania projektami
 • umiejętność praktycznego rozwiązywania problemów
 • proponowanie i tworzenie lub udoskonalanie standardów pracy
 • umiejętność delegowania i egzekwowania odpowiedzialności, nastawienie na realizację celów
 • umiejętność tworzenia prezentacji i krótkich raportów typy „one pager”
 • poparte sukcesami doświadczenie w rozwijaniu i motywowaniu pracowników oraz budowaniu zespołu
 • znajomość języka angielskiego
dodatkowe:
 • doświadczenie w branży zbrojeniowej
cechy osobiste:
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność pracy w zespole, nastawienie na ludzi
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • wysokie standardy etyczne

OFERUJEMY:
 • umowę o pracę od pierwszego dnia pracy
 • stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • pracowniczy program emerytalny
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • bogaty pakiet socjalny, a w nim m.in.: dofinasowanie do wypoczynku, dofinasowanie do karnetu sportowego, świąteczne paczki dla dzieci
 • system szkoleń podnoszących kwalifikacje
 • prywatną opiekę medyczną od 1 zł na m-cn
 • nagrody jubileuszowe

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 25.02.2020 w godzinach 8:30-14:00 w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi ROSOMAK S.A. lub przesłać na adres e-mail: rekrutacja@rosomaksa.pl.

Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi | ul. Powstańców 5/7 | 41-100 Siemianowice Śl. | tel. 784 620 548

Spółka zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym tylko niektórych, wybranych przez siebie kandydatów oraz zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania najlepszego kandydata w każdym czasie i bez podania przyczyny.


– Młodszy specjalista ds. controllingu –

ZAKRES ZADAŃ
 • opracowywanie kalkulacji i raportów w zakresie produkcji
 • prowadzenie cennika produkcji własnej i usług wykonywanych przez Spółkę
 • opracowywanie szczegółowych miesięcznych analiz i raportów z realizacji planu rzeczowo – finansowego
 • budżetowanie i kontrola kosztów, tworzenie planów i programów, raportowanie wyników oraz weryfikacja zamówień pod względem zgodności z planowanym budżetem
 • tworzenie analiz i raportów z realizacji budżetu i jego odchyleń
 • monitorowanie oraz analiza kosztów materiałowych produkowanych wyrobów i usług oraz kosztów pośrednich
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS i innych podmiotów
 • opracowywanie innych materiałów, raportów i analiz

WYMAGANIA FORMALNE
 • wykształcenie średnie kierunkowe (preferowane wyższe)
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • nie bycie skazanym prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
zasadnicze:
 • posiadanie wiedzy z obszaru controllingu
 • bardzo dobra znajomość MS Office na poziomie zaawansowanym, w szczególności MS Excel, MS Word
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnim
dodatkowe:
 • znajomość systemu IMPULS
 • znajomość systemu SAP
 • Znajomość makr i VBA
cechy osobiste:
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność realizacji zadań samodzielnie i w zespole
 • komunikatywność
 • odporność na pracę w warunkach stresu i pod presją czasu

OFERUJEMY:
 • umowę o pracę od pierwszego dnia pracy
 • stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • pracowniczy program emerytalny
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • prywatną opiekę medyczną od 1 zł na m-c
 • system szkoleń podnoszących kwalifikacje
 • bogaty pakiet socjalny, a w nim m.in.: dofinasowanie do wypoczynku, dofinasowanie do karnetu sportowego, świąteczne paczki dla dzieci
 • nagrody jubileuszowe

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 04.03.2020 w godzinach 8:30-14:00 w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi ROSOMAK S.A. lub przesłać na adres e-mail: rekrutacja@rosomaksa.pl.

Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi | ul. Powstańców 5/7 | 41-100 Siemianowice Śl. | tel. 784 620 548

Spółka zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym tylko niektórych, wybranych przez siebie kandydatów oraz zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania najlepszego kandydata w każdym czasie i bez podania przyczyny.