Praca


Szanowni Państwo,

dziękujemy za okazane zainteresowanie naszą firmą. Cieszymy się, że zgłosili się Państwo do procesu rekrutacyjnego Spółki Rosomak S.A.. Państwa dokumenty zostaną przeanalizowane przez pracowników naszego działu ds. pracowniczych, z najwyższą starannością, w najbliższym możliwym terminie. Informujemy, że w sprawie pracy w naszej spółce skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane pracą w Rosomak S.A., prosimy o przesyłanie swoich CV na adres rekrutacja@rosomaksa.pl
Pełna informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobwoych znajduje się tutaj.

Obecnie oferujemy pracę na stanowiskach:

1. Młodszy specjalista ds. controllingu
2. Malarz lakiernik

– Młodszy specjalista ds. controllingu –

ZAKRES ZADAŃ
 • opracowywanie kalkulacji i raportów w zakresie produkcji
 • prowadzenie cennika produkcji własnej i usług wykonywanych przez Spółkę
 • opracowywanie szczegółowych miesięcznych analiz i raportów z realizacji planu rzeczowo – finansowego
 • budżetowanie i kontrola kosztów, tworzenie planów i programów, raportowanie wyników oraz weryfikacja zamówień pod względem zgodności z planowanym budżetem
 • tworzenie analiz i raportów z relizacji budżetu i jego odchyleń
 • monitorowanie oraz analiza kosztów materiałowych produkowanych wyrobów i usług oraz kosztów pośrednich
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS i innych podmiotów
 • opracowywanie innych materiałów, raportów i analiz

WYMAGANIA FORMALNE

 • wykształcenie średnie kierunkowe (preferowane wyższe)
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • nie bycie skazanym prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
zasadnicze:

 • osiadanie wiedzy z obszaru controllingu
 • bardzo dobra znajomość MS Office na poziomie zaawansowanym, w szczególności MS Excel, MS Word
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnim

dodatkowe:

 • znajomość systemu IMPULS
 • znajomość systemu SAP
 • Znajomość makr i VBA

cechy osobiste:

 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność realizacji zadań samodzielnie i w zespole
 • komunikatywność
 • odporność na pracę w warunkach stresu i pod presją czasu

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę od pierwszego dnia pracy,
 • stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • pracowniczy program emerytalny,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • bogaty pakiet socjalny, a w nim m.in.: dofinasowanie do wypoczynku, dofinasowanie do karnetu sportowego, świąteczne paczki dla dzieci
 • system szkoleń podnoszących kwalifikacje
 • prywatną opiekę medyczną od 1 zł na m-c
 • nagrody jubileuszowe


Dokumenty aplikacyjne  należy składać do dnia 04.09.2019 w godzinach 8:30-14:00 w Dziale Spraw Pracowniczych ROSOMAK S.A.  lub przesłać na adres e-mail: rekrutacja@rosomaksa.pl

Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela:
Dział Spraw Pracowniczych ROSOMAK S.A. | ul. Powstańców 5/7 | 41-100 Siemianowice Śl. | tel. 32 664 53 57 | 32 664 51 08 | 32 664 53 56

Spółka zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym tylko niektórych, wybranych przez siebie kandydatów oraz zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania najlepszego kandydata w każdym czasie i bez podania przyczyny.


– Malarz lakiernik –

ZAKRES ZADAŃ

 • załadunek ręczny lub przy użyciu prostych urządzeń dźwignicowych do kabin lakierniczych
 • wygładzanie powierzchni i matowanie przed lakierowaniem (papierem ściernym, szlifierkami pneumatycznymi itp.)
 • nakładanie natryskowe powłok gruntowych oraz lakierniczych , jedno lub wielowarstwowo, na przygotowaną powierzchnię
 • usuwanie usterek lakierniczych powstałych w czasie nakładania powłok lakierniczych (zacieki, pęcherzyki itp.)
 • suszenie powłok lakierniczych w kabinie suszarniczej
 • nadzór nad prawidłową pracą kabin lakierniczych

WYMAGANIA FORMALNE

 • wykształcenie minimum zawodowe – mile widziane w specjalności lakiernik samochodowy
 • minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • nie bycie skazanym prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
zasadnicze:

 • teoretyczna i praktyczna wiedza na temat farb
 • zdolności manualne

cechy osobiste:

 • dokładność
 • spostrzegawczość
 • umiejętność pracy w grupie

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę od pierwszego dnia pracy
 • stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • pracowniczy program emerytalny
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • bogaty pakiet socjalny, a w nim m.in.:, dofinasowanie do wypoczynku, dofinasowanie do karnetu sportowego, świąteczne paczki dla dzieci
 • system szkoleń podnoszących kwalifikacje
 • prywatną opiekę medyczną od 1 zł na m-c
 • nagrody jubileuszowe
   

Dokumenty aplikacyjne  należy składać do dnia 08.09.2019 w godzinach 8:30-14:00 w Dziale Spraw Pracowniczych ROSOMAK S.A.  lub przesłać na adres e-mail: rekrutacja@rosomaksa.pl

Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela:
Dział Spraw Pracowniczych ROSOMAK S.A. | ul. Powstańców 5/7 | 41-100 Siemianowice Śl. | tel. 32 664 53 57 | 32 664 51 08 | 32 664 53 56

Spółka zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym tylko niektórych, wybranych przez siebie kandydatów oraz zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania najlepszego kandydata w każdym czasie i bez podania przyczyny.