Praca


Szanowni Państwo,

dziękujemy za okazane zainteresowanie naszą firmą. Cieszymy się, że zgłosili się Państwo do procesu rekrutacyjnego Spółki Rosomak S.A.. Państwa dokumenty zostaną przeanalizowane przez pracowników naszego działu ds. pracowniczych, z najwyższą starannością, w najbliższym możliwym terminie. Informujemy, że w sprawie pracy w naszej spółce skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane pracą w Rosomak S.A., prosimy o przesyłanie swoich CV na adres rekrutacja@rosomaksa.pl
Pełna informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobwoych znajduje się tutaj.

Obecnie oferujemy pracę na stanowiskach:


1. Magazynier
2. Malarz lakiernik
3. Ślusarz
4. Spawacz
5. Specjalista ds. płac


– Magazynier –

ZAKRES ZADAŃ
 • przyjmowanie towarów, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji
 • rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zabezpieczenie ich przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą
 • prowadzenie ewidencji ilościowej towarów (przychody, rozchody)
 • terminowe i prawidłowe sporządzanie dokumentów obrotu towarowego oraz ich przekazywanie do właściwych komórek organizacyjnych
 • przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań
 • utrzymanie porządku i czystości w magazynie, przejezdności dróg transportowych, eksploatacyjnych i pożarowych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ppoż.
 • czynny udział w inwentaryzacjach  - doraźnych, ciągłych, zdawczo – odbiorczych
 • uczestniczenie w czynnościach reklamacyjnych w zakresie wad jakościowych lub braków/nadwyżek ilościowych
   
WYMAGANIA FORMALNE
 • wykształcenie minimum zawodowe
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • nie bycie skazanym prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
zasadnicze:
 • znajomość programu MS OFFICE (Excel, Word)
dodatkowe:
 • uprawnienia do obsługi suwnicy
 • uprawnienia do obsługi wózka widłowego
cechy osobiste:
 • dokładność
 • rzetelność
 • punktualność
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 21.04.2019 w godzinach 8:30-14:00 w Dziale Spraw Pracowniczych ROSOMAK S.A. lub przesłać na adres e-mail: rekrutacja@rosomaksa.pl

Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Pracowniczych
tel.: 032 664 53 57 | 032 664 51 08 | 032 664 53 56

Spółka zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym tylko niektórych, wybranych przez siebie kandydatów oraz zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania najlepszego kandydata w każdym czasie i bez podania przyczyny.


– Malarz lakiernik –

ZAKRES ZADAŃ
 • przygotowanie powierzchni do lakierowania
 • przygotowanie farb
 • nakładanie powłoki lakierniczej, suszenie jej lub utrwalanie powierzchni różnymi technikami
 • konserwacja i kontrola sprawności narzędzi lakierniczych
   
WYMAGANIA FORMALNE
 • wykształcenie minimum zawodowe – mile widziane w specjalności lakiernik samochodowy
 • minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • nie bycie skazanym prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
zasadnicze:
 • teoretyczna i praktyczna wiedza na temat farb
 • zdolności manualne
cechy osobiste:
 • dokładność
 • spostrzegawczość
 • umiejętność pracy w grupie
   
Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 21.04.2019 w godzinach 8:30-14:00 w Dziale Spraw Pracowniczych ROSOMAK S.A. lub przesłać na adres e-mail: rekrutacja@rosomaksa.pl

Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Pracowniczych
tel.: 032 664 53 57 | 032 664 51 08 | 032 664 53 56

Spółka zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym tylko niektórych, wybranych przez siebie kandydatów oraz zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania najlepszego kandydata w każdym czasie i bez podania przyczyny.


– Ślusarz –

ZAKRES ZADAŃ
 • wykonywanie czynności przy użyciu narzędzi ślusarskich: wiercenie, gwintowanie, cięcie, gięcie, szlifowanie, nitowanie, obróbka podzespołów
 • posługiwanie się przyrządami pomiarowymi
 • trasowanie i przygotowanie elementów do obróbki
   
WYMAGANIA FORMALNE
 • wykształcenie minimum zawodowe – mile widziane w specjalności ślusarz
 • minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • nie bycie skazanym prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
   
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
zasadnicze:
 • znajomość rysunku technicznego
 • umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi
 • umiejętność doboru narzędzi w pracy ślusarza
cechy osobiste:
 • dokładność
 • samodzielność
 • odpowiedzialność
   
Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 21.04.2019 w godzinach 8:30-14:00 w Dziale Spraw Pracowniczych ROSOMAK S.A. lub przesłać na adres e-mail: rekrutacja@rosomaksa.pl

Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Pracowniczych
tel.: 032 664 53 57 | 032 664 51 08 | 032 664 53 56

Spółka zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym tylko niektórych, wybranych przez siebie kandydatów oraz zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania najlepszego kandydata w każdym czasie i bez podania przyczyny.


– Spawacz ręczny łukiem elektrycznym –

ZAKRES ZADAŃ
 • spawanie łukiem elektrycznym w osłonie gazów obojętnych
 • przygotowanie powierzchni do spawania poprzez czyszczenie i ukosowanie krawędzi
 • ustalanie kolejności czynności w toku spawania oraz stosowanie optymalnych parametrów spawania
 • samodzielne organizowanie stanowiska pracy
 • wypełnianie dokumentacji w procesie produkcji

WYMAGANIA FORMALNE
 • wykształcenie minimum zawodowe
 • ważne świadectwo egzaminu spawacza metodą MAG 135
 • przynajmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • nie bycie skazanym prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
zasadnicze:
 • znajomość obsługi urządzeń spawalniczych oraz procesów spawalniczych
 • znajomość rysunku technicznego
cechy osobiste:
 • punktualność
 • zaangażowanie
 • kultura osobista
 • lojalność wobec firmy
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 07.05.2019 w godzinach 8:30 - 14:00 w Dziale Spraw Pracowniczych ROSOMAK S.A. lub przesłać na adres e-mail: rekrutacja@rosomaksa.pl

Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Pracowniczych
tel.: 032 664 53 57 | 032 664 51 08 | 032 664 53 56

Spółka zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym tylko niektórych, wybranych przez siebie kandydatów oraz zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania najlepszego kandydata w każdym czasie i bez podania przyczyny.

– Specjalista ds. płac –

ZAKRES ZADAŃ
 • samodzielne naliczanie wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy
 • przygotowanie deklaracji do ZUS, US, GUS, PFRON itp.
 • sporządzanie list płac dla kilku wydziałów, analiza rozliczeń czasu pracy
 • bycie osobą pierwszego kontaktu dla pracowników w zakresie wyjaśniania spraw dotyczących wynagrodzeń
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie dokumentacji do celów zasiłkowych i emerytalno – rentowych
 • administrowanie dokumentacją płacową
 • sporządzanie informacji o rocznych dochodach dla wszystkich pracowników i przekazywanie ich do właściwych urzędów
 • prowadzenie, rejestrowanie i weryfikowanie zbiorczych danych źródłowych dotyczących czasu pracy (godziny pracy, urlopy, zwolnienia lekarskie)
 • weryfikacja umów cywilnoprawnych
 • aktywna współpraca z pozostałymi działami podczas przygotowania miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań
 • obsługa programu płatnik

WYMAGANIA FORMALNE
 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe preferowane kierunki: finanse, księgowość, ekonomia, kadry i płace lub pokrewne
 • minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
zasadnicze:
 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń oraz ewidencji czasu pracy
 • bardzo dobra praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dokumentacji kadrowo - płacowej
 • praktyczna znajomość programu Płatnik, w tym znajomość zasad sporządzania korekt dokumentów rozliczeniowych do ZUS
cechy osobiste:
 • odpowiedzialność
 • stanowczość
 • nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji
 • zaangażowanie
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty aplikacyjne  należy składać. do dnia 15.05.2019 w godzinach 8:30 - 14:00 w Dziale Spraw Pracowniczych ROSOMAK S.A. lub przesłać na adres e-mail: rekrutacja@rosomaksa.pl

Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Pracowniczych
tel.: 032 664 53 57 | 032 664 51 08 | 032 664 53 56

Spółka zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym tylko niektórych, wybranych przez siebie kandydatów oraz zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania najlepszego kandydata w każdym czasie i bez podania przyczyny.