Praca

Szanowni Państwo,

dziękujemy za okazane zainteresowanie naszą firmą. Cieszymy się, że zgłosili się Państwo do procesu rekrutacyjnego Spółki Rosomak S.A.. Państwa dokumenty zostaną przeanalizowane przez pracowników naszego działu właściwego ds. pracowniczych z najwyższą starannością w najbliższym możliwym terminie. Informujemy, że w sprawie pracy w naszej spółce skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane pracą w Rosomak S.A. prosimy o przesyłanie swoich CV na adres rekrutacja@rosomaksa.pl
Pełna informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobwoych znajduje się tutaj.

Obecnie oferujemy pracę na stanowisku:

– Specjalista ds. controllingu –

ZAKRES ZADAŃ
 • opracowywanie kalkulacji i raportów w zakresie produkcji
 • prowadzenie cennika produkcji własnej i usług wykonywanych przez Spółkę
 • opracowywanie szczegółowych miesięcznych analiz i raportów z realizacji planu rzeczowo – finansowego
 • budżetowanie i kontrola kosztów, tworzenie planów i programów, raportowanie wyników oraz weryfikacja zamówień pod względem zgodności z planowanym budżetem
 • tworzenie analiz i raportów z realizacji budżetu i jego odchyleń
 • monitorowanie oraz analiza kosztów materiałowych produkowanych wyrobów i usług oraz kosztów pośrednich
 • opracowywanie rentowności umów oraz projektów
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS i innych podmiotów
 • opracowywanie innych materiałów, raportów i analiz
   
WYMAGANIA FORMALNE
 • wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, finanse, rachunkowość zarządcza)
 • minimum roczne doświadczenie w obszarze finansów, analiz, controllingu, budżetowania; preferowane dwuletnie doświadczenie w obszarze finansów, analiz, controllingu, budżetowania
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • nie bycie skazanym prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
   
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
zasadnicze:
 • posiadanie wiedzy w obszarze analiz finansowych,  budżetowania, controllingu, rachunkowości finansowej i zarządczej
 • bardzo dobra znajomość MS Office na poziomie zaawansowanym, w szczególności MS Excel, MS Word
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnim
dodatkowe:
 • znajomość systemu IMPULS
 • znajomość systemu SAP
 • znajomość makr i VBA
cechy osobiste:
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność realizacji zadań samodzielnie i w zespole
 • komunikatywność
 • odporność na pracę w warunkach stresu i pod presją czasu

Dokumenty aplikacyjne  należy składać. do dnia 12.10.2018 w godzinach 8:30-14:00 w Dziale Spraw Pracowniczych ROSOMAK S.A. lub przesłać na adres e-mail: rekrutacja@rosomaksa.pl

Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela:
Dział Spraw Pracowniczych ROSOMAK S.A. | ul. Powstańców 5/7 | 41-100 Siemianowice Śl. 
tel. 32 664 53 57 | 32 664 51 08 | 32 664 53 56

Spółka zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym tylko niektórych, wybranych przez siebie kandydatów oraz zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania najlepszego kandydata w każdym czasie i bez podania przyczyny.