Praca


Szanowni Państwo,

dziękujemy za okazane zainteresowanie naszą firmą. Cieszymy się, że zgłosili się Państwo do procesu rekrutacyjnego Spółki Rosomak S.A.. Państwa dokumenty zostaną przeanalizowane przez pracowników naszego działu ds. pracowniczych, z najwyższą starannością, w najbliższym możliwym terminie. Informujemy, że w sprawie pracy w naszej spółce skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane pracą w Rosomak S.A., prosimy o przesyłanie swoich CV na adres rekrutacja@rosomaksa.pl
Pełna informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobwoych znajduje się tutaj.

Obecnie oferujemy pracę na stanowisku:

– Młodszy specjalista ds. controllingu –

ZAKRES ZADAŃ
 • opracowywanie kalkulacji i raportów w zakresie produkcji
 • prowadzenie cennika produkcji własnej i usług wykonywanych przez Spółkę
 • opracowywanie szczegółowych miesięcznych analiz i raportów z realizacji planu rzeczowo – finansowego
 • budżetowanie i kontrola kosztów, tworzenie planów i programów, raportowanie wyników oraz weryfikacja zamówień pod względem zgodności z planowanym budżetem
 • tworzenie analiz i raportów z realizacji budżetu i jego odchyleń
 • monitorowanie oraz analiza kosztów materiałowych produkowanych wyrobów i usług oraz kosztów pośrednich
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS i innych podmiotów
 • opracowywanie innych materiałów, raportów i analiz
   
WYMAGANIA FORMALNE
 • wykształcenie średnie kierunkowe (preferowane wyższe)
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • nie bycie skazanym prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
   
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
zasadnicze:
 • posiadanie wiedzy z obszaru controllingu
 • bardzo dobra znajomość MS Office na poziomie zaawansowanym, w szczególności MS Excel, MS Word
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnim
dodatkowe:
 • znajomość systemu IMPULS
 • znajomość systemu SAP
 • znajomość makr i VBA
cechy osobiste:
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność realizacji zadań samodzielnie i w zespole
 • komunikatywność
 • odporność na pracę w warunkach stresu i pod presją czasu
   
Dokumenty aplikacyjne  należy składać. do dnia 14.04.2019 w godzinach 8:30-14:00 w Dziale Spraw Pracowniczych ROSOMAK S.A.  lub przesłać na adres e-mail. rekrutacja@rosomaksa.pl

Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Pracowniczych
tel.: 032 664 53 57 | 032 664 51 08 | 032 664 53 56

Spółka zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym tylko niektórych, wybranych przez siebie kandydatów oraz zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania najlepszego kandydata w każdym czasie i bez podania przyczyny.