Praca


Szanowni Państwo,

dziękujemy za okazane zainteresowanie naszą firmą. Cieszymy się, że zgłosili się Państwo do procesu rekrutacyjnego Spółki Rosomak S.A.. Państwa dokumenty zostaną przeanalizowane przez pracowników naszego działu ds. pracowniczych, z najwyższą starannością, w najbliższym możliwym terminie. Informujemy, że w sprawie pracy w naszej spółce skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Pełna informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobwoych znajduje się tutaj.

Obecnie oferujemy pracę na stanowiskach:

1. Specjalista (Serwis KTO Rosomak) - miejsce pracy Orzysz (powiat piski)
2. Serwisant (KTO Rosomak) - miejsce pracy Orzysz (powiat piski) 

Osoby zainteresowane pracą w Rosomak S.A., prosimy o przesyłanie swoich CV na adres rekrutacja@rosomaksa.pl 

– Specjalista (Serwis KTO Rosomak) –
miejsce pracy: Orzysz (powiat piski)

ZAKRES ZADAŃ
 • prowadzenie Terenowego Punktu Serwisowo – Naprawczego Rosomak S.A. na terenie Jednostki Wojskowej w Orzyszu, obejmującego swym zasięgiem działania na obszarze województwa pomorskiego i warmińsko – mazurskiego
 • dokonywanie weryfikacji niesprawności pojazdów zgłoszonych przez jednostki wojskowe
 • ewidencjonowanie, dokumentowanie i nadzór zgłaszanych reklamacji i nieprawidłowości
 • koordynowanie dostaw części zamiennych na potrzeby realizacji zadań ww. Punktu Serwisowego
 • współpraca z serwisami podwykonawców przy realizacji zgłoszeń niesprawności na pojazdach KTO ROSOMAK
 • informowanie przełożonych o problemach związanych z eksploatacją pojazdów KTO ROSOMAK
 • organizowanie spotkań i pobytu delegacji grup serwisowych ROSOMAK S.A. w jednostkach wojskowych
 • udział w naradach i odprawach technicznych dotyczących eksploatacji pojazdów KTO ROSOMAK
 • diagnozowanie przyczyn wad i uszkodzeń poszczególnych zespołów i mechanizmów pojazdu
 • usuwanie usterek (wykonywanie niezbędnych operacji demontażowo – montażowych, naprawianie podzespołów, wymiana uszkodzonych części na nowe)
 • wymiana płynów eksploatacyjnych
 • sprawdzanie końcowe funkcjonowania pojazdu (przy pomocy urządzeń pomiarowych, komputerów a nierzadko wykonując jazdę testową)
 • konserwacja układów zainstalowanych w pojazdach
 • weryfikacja niesprawności na terenie jednostek wojskowych
 • realizowanie zleconych usług dotyczących obsługi pojazdu wynikających z zaplanowanych czynności serwisowych
 • udział w misjach na terenie innych państw
WYMAGANIA FORMALNE
 • wykształcenie minimum średnie (preferowane kierunki: mechanika, elektryka)
 • minimum dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu napraw i diagnozowaniu usterek w pojazdach samochodowych
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • nie bycie skazanym prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
zasadnicze:
 • umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami, elektronicznymi, sprzętem pomiarowym, testowym i diagnostycznym
 • znajomość rysunku technicznego
dodatkowe:
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)
 • uprawnienia na wózki jezdne
 • uprawnienia na wózki widłowe
 • uprawnienia na suwnice
 • prawo jazdy kat. B
cechy osobiste:
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • sumienność
Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 06.11.2019 w godzinach 8:30-14:00 w Dziale Spraw Pracowniczych ROSOMAK S.A. lub przesłać na adres e-mail: rekrutacja@rosomaksa.pl
Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela:
Dział Spraw Pracowniczych ROSOMAK S.A. | ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śl. | tel. 32 664 53 57 | 32 664 51 08 | 32 664 53 56

Spółka zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym tylko niektórych, wybranych przez siebie kandydatów oraz zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania najlepszego kandydata w każdym czasie i bez podania przyczyny.


– Serwisant (KTO Rosomak) –
miejsce pracy: Orzysz (powiat piski)

ZAKRES ZADAŃ
 • diagnozowanie przyczyn wad i uszkodzeń poszczególnych zespołów i mechanizmów pojazdu
 • usuwanie usterek (wykonywanie niezbędnych operacji demontażowo – montażowych, naprawianie podzespołów, wymiana uszkodzonych części na nowe)
 • wymiana płynów eksploatacyjnych
 • sprawdzanie końcowe funkcjonowania pojazdu (przy pomocy urządzeń pomiarowych, komputerów a nierzadko wykonując jazdę testową)
 • konserwacja układów zainstalowanych w pojazdach
 • weryfikacja niesprawności na terenie jednostek wojskowych
 • realizowanie zleconych usług dotyczących obsługi pojazdu wynikających z zaplanowanych czynności serwisowych
 • udział w misjach na terenie innych państw
WYMAGANIA FORMALNE
 • wykształcenie minimum zasadnicze zwodowe (preferowane kierunki: mechanik pojazdów samochodowych)
 • minimum dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu napraw i diagnozowaniu usterek w pojazdach samochodowych
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • nie bycie skazanym prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
zasadnicze:
 • umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami, elektronicznymi, sprzętem pomiarowym, testowym i diagnostycznym
 • znajomość rysunku technicznego
dodatkowe:
 • uprawnienia na wózki jezdne
 • uprawnienia na wózki widłowe
 • uprawnienia na suwnice
 • prawo jazdy kat. B
cechy osobiste:
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • sumienność
Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 21.11.2019 w godzinach 8:30-14:00 w Dziale Spraw Pracowniczych ROSOMAK S.A. lub przesłać na adres e-mail: rekrutacja@rosomaksa.pl
Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela:
Dział Spraw Pracowniczych ROSOMAK S.A. | ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śl. | tel. 32 664 53 57 | 32 664 51 08 | 32 664 53 56

Spółka zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym tylko niektórych, wybranych przez siebie kandydatów oraz zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania najlepszego kandydata w każdym czasie i bez podania przyczyny.