O firmie

Kim jesteśmy?

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie produkcji i serwisowania pojazdów bojowych. Nasze produkty zostały sprawdzone na misjach wojskowych a jakość tworzonych i zastosowanych przez nas rozwiązań przyczyniła się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa współczesnego żołnierza.

Co robimy?

Dostarczamy rozwiązania bazujące na najnowszej technologii poparte rozległą wiedzą i badaniami. Zapewniamy również kompleksowe szkolenia, prace rozwojowe oraz wsparcie serwisowe na każdym etapie użytkowania naszych produktów. Dzięki naszemu zaangażowaniu nasi klienci mogą czuć się bezpiecznie podczas całego cyklu życia produktu.
 

Co nas wyróżnia?

Nasi klienci stawiając czoła wyzwaniom współczesnego pola walki są świadomi, że na każdym etapie mogą liczyć na nasze wsparcie i że jesteśmy dla nich partnerem rozumiejącym stojące przed nimi wyzwania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nauczyliśmy się precyzyjnie trafiać w problem i bezbłędnie znajdywać rozwiązanie zapewniające sukces każdej z misji. Nasi specjaliści zapewniają wysoką jakość obsługi, szeroką wiedzę techniczną i kreatywne podejście do rozwiązywania problemów.

Jak zbudowaliśmy zaufanie dla naszej marki?

Jakość i zaufanie to wartości, którymi kierujemy się w naszej pracy. Nasi klienci mogą polegać na zaangażowaniu, wsparciu i wiedzy naszych specjalistów, którzy nie zawiodą ich w trakcie osiągania kolejnych celów. Jesteśmy świadomi, że otoczenie w którym nasi klienci wykorzystują nasze produkty często nie pozwala na drugą szansę – dlatego zapewniamy rozwiązania, które sprawdzają się za pierwszym razem – zawsze.
 

Władze spółki

Zarząd

Bartłomiej Smoczyński Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
Cezary Dominiak Członek Zarządu Dyrektor Departamentu Finansów i Polityki Personalnej
Maciej Przybyła Członek Zarządu Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu

Rada nadzorcza

Maciej Fersztorowski Przewodniczący RN
Rafał Poradka Wiceprzewodniczący RN
Anna Zębala Sekretarz RN
Tomasz Gasiński Członek RN
Solidariusz Nowicki Członek RN
Czesław Banaszek Członek RN

Struktura Akcjonariatu Spółki

Kapitał zakładowy Spółki 29.500.000,00 zł
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 99,59% kapitału zakładowego
Pracownicy Spółki 00,35% kapitału zakładowego
Skarb Państwa 00,06% kapitału zakładowego

Historia

Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich powstał w 1952 roku jako Wojskowe Zakłady Mechaniczne i posiada wieloletnie tradycje w remontach, modernizacjach oraz produkcji wyrobów specjalnych dla wojska. Spółka rozpoczęła działalność naprawami i modernizacjami czołgów T-34. W latach 60-tych nastąpiły prace nad czołgami T-55 i T-55A które pozwoliły na zmodernizowanie tego sprzętu do wersji T-55AM. W latach 1982-1989 Spółka uczestniczyła w budowie bazy remontu czołgów T-55 w Indiach i w tym samym czasie uczestniczyła w modernizacji czołgu T-72 oraz WZT-1 i WZT-2 oraz mostu BLG na podwoziu czołgowym. Oprócz remontów i modernizacji sprzętu czołgowego, przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się w remontach silników wysokoprężnych WOLA i HENSCHEL.
 
W 1996 roku rozpoczęły się prace nad modernizacją pojazdu rozpoznawczego BRDM-2. W ich rezultacie powstało wiele wersji specjalistycznych: BRDM-2M96, BRDM--2M96i, BRDM-2B, BRDM-2BF, BRDM-2A oraz BRDM-2M96iK. W sumie dla sił Zbrojnych RP dostarczyliśmy ponad 200 pojazdów tego typu.
 
W 2002 roku Spółka zaoferowała nowy pojazd 8x8, bazujący na najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Kulminacyjnym punktem było podpisanie kontraktu z Ministerstwem Obrony Narodowej na dostawy ponad 600 pojazdów co nastąpiło 15 kwietnia 2003 roku.
 
W latach 2007 - 2014 nasi pracownicy wzięli udział w misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, gdzie byli odpowiedzialni za zabezpieczenie serwisowe KTO Rosomak. W 2013 roku został podpisany nowy kontrakt na dostawę ponad 300 kolejnych pojazdów a w roku 2014, biorąc pod uwagę znakomitą opinię i rozpoznawalność produktu, Spółka zmieniła swoją nazwę z „Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A.” na „Rosomak S.A.”
 
Do końca 2017 roku, dostarczyliśmy ponad 750 pojazdów w różnych wersjach.

Certyfikaty

Praca

ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przedsiębiorstwo o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa specjalizujące się w produkcji, remontach i modernizacji wyrobów specjalnych na potrzeby Sił Zbrojnych RP oferuje w siedzibie spółki stanowiska pracy:
 1. Oczyszczacz konstrukcji stalowych  (ogłoszenie ważne do 29 czerwca 2018)
 2. Mechanik pojazdów samochodowych  (ogłoszenie ważne do 29 czerwca 2018)
 3. Konserwator maszyn i urządzeń  (ogłoszenie ważne do 05 lipca 2018)

 
– OCZYSZCZACZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
 
ZAKRES ZADAŃ
 • załadunek elementów do kabiny śrutowniczej – ręczny lub przy użyciu suwnicy sterowanej z poziomu „0”
 • usuwanie zgorzelin, farb, nierówności, brudu przy pomocy śrutownicy pneumatycznej – w kabinie śrutowniczej
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową pracą urządzenia śrutującego oraz pracą oczyszczacza konstrukcji stalowych w kabinie śrutowniczej
 • obsługa automatycznego urządzenia śrutowniczegO
 • obsługa, czyszczenie i konserwowanie urządzenia do piaskowania elementów metalowych

WYMAGANIA FORMALNE
 • wykształcenie minimum zawodowe
 • minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • nie bycie skazanym prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
zasadnicze:
 • usprawnienia do obsługi suwnicy z poziomu „0”
cechy osobiste:
 • punktualność
 • dyspozycyjność
 • odpowiedzialność
 • zaangażowanie
 • kultura osobista
 • lojalność wobec firmy
 • umiejętność pracy w zespole.
   
 
– MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 
ZAKRES ZADAŃ
 • wykonywanie operacji przygotowawczych do montażu, czyszczenia i mycia jednostek montażowych
 • wykonywanie operacji pomocniczych polegających na dopasowaniu części w zespoły oraz zespołów w gotowe pojazdy i urządzenia transportowe np.: mechanizmów przekładni i mechanizmów napędowych, układów kierowniczych i hamulcowych, układów chłodzenia i ogrzewania silnika, skrzyni biegów z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych zgodnie z dokumentacją technologiczną
 • montowanie osprzętu na pojazdach i urządzeniach transportowych np.: elementów i układów elektrycznych i elektronicznych, układu zapłonowego silnika, wiązek, przewodów
 • sprawdzenie współdziałania części i zespołów urządzeń za pomocą przyrządów kontrolno – pomiarowych

WYMAGANIA FORMALNE
 • wykształcenie minimum zawodowe o profilu mechanika samochodowa lub pokrewnym
 • minimum roczne doświadczenie w obszarze mechaniki samochodowej
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • nie bycie skazanym prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
zasadnicze:
 • podstawowa znajomość układów mechaniki samochodowej
 • umiejętność posługiwania się dokumentacja techniczną
dodatkowe:
 • prawo jazdy kat. C
 • usprawnienia do obsługi suwnicy z poziomu „0”
cechy osobiste:
 • punktualność
 • dyspozycyjność
 • odpowiedzialność
 • zaangażowanie
 • kultura osobista
 • lojalność wobec firmy
 • umiejętność pracy w zespole
 
Dokumenty aplikacyjne  należy składać do dnia 29.06.2018 w godzinach 8:30-14:00 w Dziale Spraw Pracowniczych ROSOMAK S.A.  lub przesłać na adres siedziby Spółki.


– KONSERWATOR MASZYN I URZĄDZEŃ -

ZAKRES ZADAŃ
 • wykonywanie oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń eksploatowanych na terenie Spółki (obrabiarki skrawające, urządzenia do obróbki plastycznej i inne maszyny ogólnego przeznaczenia)
 • wykonywanie na podstawie DTR bieżących przeglądów technicznych oraz konserwacyjnych maszyn i urządzeń
 • wykonywanie napraw bieżących, montaż i demontaż maszyn i urządzeń z zachowaniem wymogów technologii napraw
 • instalowanie na stanowisku pracy nowych i naprawionych urządzeń wraz z ich uruchomieniem i sprawdzeniem działania
 • sporządzanie dokumentacji i protokołów z wykonywanych przeglądów, napraw i instalacji

WYMAGANIA FORMALNE
 • wykształcenie minimum zawodowe o profilu mechanicznym lub pokrewnym
 • minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • nie bycie skazanym prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
zasadnicze:
 • umiejętność czytania schematów złożeniowych maszyn i urządzeń
 • posługiwanie się narzędziami ręcznymi i elektronarzędziami
dodatkowe:
 • zdolność do pracy powyżej 3m
 • obsługa wózków jezdniowych
 • obsługa wciągników, wciągarek i suwnic
 • eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci G–2E
cechy osobiste:
 • obowiązkowość
 • punktualność
 • zaangażowanie
 • umiejętność współpracy w zespole

Dokumenty aplikacyjne  należy składać do dnia 05.07.2018 w godzinach 8:30-14:00 w Dziale Spraw Pracowniczych ROSOMAK S.A.  lub przesłać na adres siedziby Spółki.
 

Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela:

Dział Spraw Pracowniczych ROSOMAK S.A., ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śląskie
Tel.  32 664 53 57  |  32 664 53 56  |  32  664 52 96
 
Spółka zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym tylko niektórych, wybranych przez siebie kandydatów oraz zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania najlepszego kandydata w każdym czasie i bez podania przyczyny.


KONTAKT

WOJCIECH WYROZUMSKI - MENEDŻER DS. HR
e-mail: wojciech.wyrozumski@rosomaksa.pl