O firmie

Kim jesteśmy?

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie produkcji i serwisowania pojazdów bojowych. Nasze produkty zostały sprawdzone na misjach wojskowych a jakość tworzonych i zastosowanych przez nas rozwiązań przyczyniła się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa współczesnego żołnierza.

Co robimy?

Dostarczamy rozwiązania bazujące na najnowszej technologii poparte rozległą wiedzą i badaniami. Zapewniamy również kompleksowe szkolenia, prace rozwojowe oraz wsparcie serwisowe na każdym etapie użytkowania naszych produktów. Dzięki naszemu zaangażowaniu nasi Klienci mogą czuć się bezpiecznie podczas całego cyklu życia produktu.
 

Co nas wyróżnia?

Nasi Klienci stawiając czoła wyzwaniom współczesnego pola walki są świadomi, że na każdym etapie mogą liczyć na nasze wsparcie i że jesteśmy dla nich Partnerem rozumiejącym stojące przed nimi wyzwania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nauczyliśmy się precyzyjnie trafiać w problem i bezbłędnie znajdywać rozwiązanie zapewniające sukces każdej z misji. Nasi specjaliści zapewniają wysoką jakość obsługi, głębokiej wiedzy technicznej i kreatywne podejście do rozwiązywania problemów.

Jak zbudowaliśmy zaufanie dla naszej marki?

Jakość i zaufanie to wartości, którymi kierujemy się w naszej pracy. Nasi klienci mogą polegać na zaangażowaniu, wsparciu i wiedzy naszych specjalistów, którzy nie zawiodą ich w trakcie osiągania kolejnych celów. Jesteśmy świadomi, że otoczenie w którym nasi Klienci wykorzystują nasze produkty często nie pozwala na drugą szansę – dlatego zapewniamy rozwiązania, które sprawdzają się za pierwszym razem – zawsze.
 

Władze spółki

Zarząd

Bartłomiej Smoczyński Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
Cezary Dominiak Członek Zarządu Dyrektor Departamentu Finansów i Polityki Personalnej
Maciej Przybyła Członek Zarządu Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu

Rada nadzorcza

Maciej Fersztorowski Przewodniczący RN
Rafał Poradka Wiceprzewodniczący RN
Anna Zębala Sekretarz RN
Tomasz Gasiński Członek RN
Solidariusz Nowicki Członek RN
Czesław Banaszek Członek RN

Struktura Akcjonariatu Spółki

Kapitał zakładowy Spółki 29.500.000,00 zł
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 99,59% kapitału zakładowego
Pracownicy Spółki 00,35% kapitału zakładowego
Skarb Państwa 00,06% kapitału zakładowego

Historia

Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich powstał w 1952 roku jako Wojskowe Zakłady Mechaniczne i posiada wieloletnie tradycje w remontach, modernizacjach oraz produkcji wyrobów specjalnych dla wojska. Spółka rozpoczęła działalność naprawami i modernizacjami czołgów T-34. W latach 60-tych nastąpiły prace nad czołgami T-55 i T-55A które pozwoliły na zmodernizowanie tego sprzętu do wersji T-55AM. W latach 1982-1989 Spółka uczestniczyła w budowie bazy remontu czołgów T-55 w Indiach i w tym samym czasie uczestniczyła w modernizacji czołgu T-72 oraz WZT-1 i WZT-2 oraz mostu BLG na podwoziu czołgowym. Oprócz remontów i modernizacji sprzętu czołgowego, przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się w remontach silników wysokoprężnych WOLA i HENSCHEL.
 
W 1996 roku rozpoczęły się prace modernizacyjne nad pojazdem rozpoznawczym BRDM-2. W rezultacie tych prac powstała cała gama pojazdów: BRDM-2M96, BRDM--2M96i, BRDM-2B, BRDM-2BF, BRDM-2A oraz BRDM-2M96iK. W sumie dostarczyliśmy ponad 200 sztuk tych pojazdów dla Sił Zbrojnych RP.
 
W 2002 roku Spółka zaoferowała nowy pojazd 8x8, bazujący na najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Kulminacyjnym punktem było podpisanie kontraktu z Ministerstwem Obrony Narodowej na dostawy ponad 600 pojazdów co nastąpiło 15 kwietnia 2003 roku.
 
W latach 2007 - 2014 nasi pracownicy wzięli udział w misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, gdzie byli odpowiedzialni za zabezpieczenie serwisowe KTO Rosomak. W 2013 roku został podpisany nowy kontrakt na dostawę ponad 300 kolejnych pojazdów a w roku 2014, biorąc pod uwagę znakomitą opinię i rozpoznawalność produktu, Spółka zmieniła swoją nazwę z „Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A.” na „Rosomak S.A.”
 
Do końca 2017 roku, dostarczyliśmy ponad 750 pojazdów w różnych wersjach.

Certyfikaty

Kariera

ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przedsiębiorstwo o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa specjalizujące się w produkcji, remontach i modernizacji wyrobów specjalnych na potrzeby Sił Zbrojnych RP, m.in. Kołowych Transporterów Opancerzonych „ROSOMAK”, oferuje w siedzibie spółki stanowiska pracy:

– MAGAZYNIER –

ZAKRES ZADAŃ
 przyjmowanie towarów, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji
 rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zabezpieczenie ich przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą
 prowadzenie ewidencji ilościowej towarów (przychody, rozchody)
 terminowe i prawidłowe sporządzanie dokumentów obrotu towarowego oraz ich przekazywanie do właściwych komórek organizacyjnych
 przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań
 utrzymanie porządku i czystości w magazynie, przejezdności dróg transportowych, eksploatacyjnych i pożarowych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ppoż.
 czynny udział w inwentaryzacjach  - doraźnych, ciągłych, zdawczo – odbiorczych
 uczestniczenie w czynnościach reklamacyjnych w zakresie wad jakościowych lub braków/nadwyżek ilościowych

WYMAGANIA FORMALNE
 wykształcenie średnie
 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 nie bycie skazanym prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe
 posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
zasadnicze:
 dobra znajomość programu MS OFFICE (Word, Excel)
 uprawnienia do obsługi wózków widłowych oraz suwnicy
dodatkowe:
 język angielski na poziomie podstawowym
cechy osobiste:
 dokładność
 rzetelność
 punktualność
 umiejętność pracy pod presją czasu

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE
 CV i podanie/list motywacyjny

Pisemne zgłoszenia kandydatów, należy składać. do dnia 13.04.2018 w godzinach 8:30-14:00 w Dziale Spraw Pracowniczych ROSOMAK S.A.  lub przesłać na adres siedziby Spółki.

Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela:
Dział Spraw Pracowniczych ROSOMAK S.A.
ul. Powstańców 5/7
41-100 Siemianowice Śl.
Tel. (032) 664 53 57
(032) 664 52 34
(032) 664 53 56

Spółka zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym tylko niektórych, wybranych przez siebie kandydatów oraz zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania najlepszego kandydata w każdym czasie i bez podania przyczyny.

 RECEPCJONISTA –

ZAKRES ZADAŃ
 świadczenie i sprzedaż usług hotelarskich w tym: meldowanie i wymeldowywanie gości, przydzielanie pokoi, wydawanie kluczy, przyjmowanie rezerwacji, udzielanie informacji dotyczących możliwości wynajmu, cen, warunków zakwaterowania, dbanie o bieżące uzupełnianie niezbędnych artykułów pokojowych (m.in. ręczniki, mydło)
 prowadzenie rachunków związanych z pobytem gości, wystawianie faktur, prowadzenie dokumentacji kasowej, odprowadzanie wpływów oraz obsługa kasy fiskalnej
 dokonywanie rozliczeń dotyczących działalności „Gościńca Siemianowickiego”
 prowadzenie książki meldunkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 udzielanie informacji o cenach obowiązujących w hotelu, rejestrowanie wizyt gości w pokojach u osób wynajmujących
 udzielanie gościom informacji dot. połączeń kolejowych, autobusowych oraz imprez kulturalno-turystycznych, a także funkcjonowania miejscowego handlu i usług
 prezentowanie gościom usług dodatkowych świadczonych przez obiekt
 utrzymywanie porządku na terenie obiektu hotelowego podczas nieobecności osób sprzątających
 wykonywanie innych prac zleconych prze przełożonego zgodnie z kompetencjami

WYMAGANIA FORMALNE
 wykształcenie minimum średnie
 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
zasadnicze:
 obsługa pakietu MS Office
 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
dodatkowe:
 mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej
 mile widziana znajomość programu „Fakturant”
cechy osobiste:
 uczciwość
 odporność na stres
 komunikatywność
 podzielność uwagi
 umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach kryzysowych (praca z trudnym klientem)
 wysoka kultura osobista
 dobra organizacja pracy
 umiejętność pracy w zespole
 dyskrecja
 dokładność i rzetelność

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE
 CV i podanie/list motywacyjny

Pisemne zgłoszenia kandydatów,  należy składać do 16 kwietnia 2018 r. w godzinach 8:30-14:00 w Dziale Spraw Pracowniczych ROSOMAK S.A.  lub przesłać na adres siedziby Spółki.

Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela:
Dział Spraw Pracowniczych ROSOMAK S.A.
ul. Powstańców 5/7
41-100 Siemianowice Śl.
Tel. (032) 664 53 57
(032) 664 52 34
(032) 664 53 56

Spółka zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym tylko niektórych, wybranych przez siebie kandydatów oraz zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania najlepszego kandydata w każdym czasie i bez podania przyczyny.