Obchody 65-lecia działalności ROSOMAK S.A.

22.05.2017
W dniu 22 maja 2017 roku w siedzibie Rosomak S.A. miała miejsce uroczystość obchodów 65–lecia działalności naszej Spółki.
Wśród licznych zaproszonych gości w uroczystościach udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Wicewojewoda Śląski Pan Mariusz Trepka, dowódcy Jednostek Wojskowych, Członek Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Pan Maciej Lew-Mirski, Rada Nadzorcza Rosomak S.A., prezesi, członkowie zarządów i przedstawiciele współpracujących z nami firm, uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych.


22 maja 1952 r., a więc równo 65 lat temu, zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej zostało utworzone przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemianowicach Śląskich, będące poprzednikiem dzisiejszego Rosomaka S.A. Jest więc powód do świętowania tej rocznicy, a także spojrzenia na drogę jaką przeszliśmy i na czym aktualnie skupiamy nasz wysiłek. Ale także – jakie cele wyznaczamy sobie na najbliższe lata.

Przedsiębiorstwo nasze to firma z tradycjami. Jej historia zaczyna się w połowie XIX wieku, kiedy to na miejscu dzisiejszej fabryki powstał mały warsztat kuźniczo-ślusarski, produkujący wozy dostawcze, później kotły parowe. W okresie międzywojennym, po połączeniu zakładu ze znaną na Śląsku firmą Ludwika Zieleniewskiego, poza kotłami parowymi produkowano także kotły olejowe i wszelką armaturę kotłową. We wrześniu 1939 roku fabrykę przejmują Niemcy i w całości nastawiają produkcję na potrzeby wojenne. Po wojnie na jej bazie wojsko tworzy Zakłady Naprawcze Czołgów, które następnie przeformowuje w Jednostkę Wojskową.

I tak dochodzimy do daty 22 maja 1952 roku utworzenia Wojskowych Zakładów Mechanicznych , którą przyjęto jako początkową datę istnienia przedsiębiorstwa. W pierwszym okresie wojsko zlecało zakładom remonty lekkich pojazdów opancerzonych i dział samobieżnych, a następnie remonty i modernizacje czołgów T - 34 i dalej czołgów rodziny T- 54/55. W końcu lat 80 - tych  uruchamialiśmy nawet linię remontu  czołgów T - 55 w Indiach.   Ostatni czołg zjechał z linii produkcyjnej siemianowickiej fabryki w 1991 roku. Od połowy lat 90 – tych zakład realizuje modernizację BRDM – 2. Powstają liczne odmiany tego pojazdu ze Żbikiem i  najnowszym Szakalem, którego wojsko używało w Iraku.


W 1999 roku Polska przystępując do NATO zobowiązała się m.in. do stopniowej modernizacji swojego potencjału militarnego. Realizując to zobowiązanie ogłoszono przetarg na kołowe transportery opancerzone, w  którym zwyciężyły Wojskowe Zakłady Mechaniczne, współpracujące z fińską Patrią oraz włoską Oto Melarą. Podpisana z MON  15 kwietnia 2003 roku umowa na dostawę w ciągu 10 lat  690 szt. Kołowych Transporterów Opancerzonych, ostatecznie zredukowana do 570 szt., rozpoczyna nowy dynamiczny rozdział w rozwoju firmy. Po niezbędnych inwestycjach przystosowujących zakład do nowej, zaawansowanej technologicznie  produkcji, po  szkoleniu załogi i kadry zarządzającej  – zaczynamy produkować i dostarczać polskiej armii Rosomaki. Pierwsze wozy – w 2004 roku – trafiają do 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Wkrótce nasz pojazd został poddany największej próbie. Po niezbędnych dostosowaniach Rosomaki wysłano do  Afganistanu w celu wsparcia żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach sił NATO – ISAF. To był wielki test, który, z perspektywy minionego czasu, możemy powiedzieć - zdaliśmy z powodzeniem. Pojazd potwierdził techniczno - taktyczne walory,  sprawność licznych  systemów oraz odporność balistyczną gwarantującą w największym możliwie stopniu bezpieczeństwo żołnierzy. Sprawdziła się także zasada, że  jesteśmy z naszym serwisem możliwie najbliżej miejsca użycia transportera. Tak było w Afganistanie, gdzie mieliśmy bazę serwisową, która na bieżąco dbała o najwyższą sprawność sprzętu, a także przekazywała do kraju naszym konstruktorom i technologom informacje o potrzebach koniecznych dostosowań do specyficznych warunków misji, w celu ich pilnego wdrożenia.
W 2013 roku, po zakończeniu dostaw objętych dotychczasową umową,  zawarliśmy z MON nowy kontrakt na dostawę do roku 2019  kolejnej partii 307 szt. KTO, która będzie wykorzystana pod zabudowy specjalne.


Uwzględniając sukcesy Rosomaka w misji w Afganistanie, jego rozpoznawalność wśród dowódców i personelu dziesiątek krajów koalicji antyterrorystycznej zaangażowanych w tej misji postanowiliśmy wykorzystać tę markę w celach marketingowych  zmieniając w 2014 roku nazwę firmy na Rosomak S.A. Ten odważny krok miał zwiększyć siłę oddziaływania firmy na rynkach zagranicznych i stymulować eksport, cel tak ważny w dobie gospodarki rynkowej. Pierwszy efekt eksportowy osiągnęliśmy sprzedając kilkadziesiąt pojazdów do jednego z krajów arabskich. Wiele rozmów jest w toku, a  w każdych z nich przewija się efekt promocji Rosomaka w wyniku jego użycia  w misji afgańskiej.

Jesteśmy załogą, która ma misję, cel oraz pasję tworzenia. Nasz najważniejszy Klient  a zarazem partner - Ministerstwo Obrony Narodowej, docenia te atuty, czego mamy dowody na co dzień, a świadczą o tym także  liczne wyróżnienia. Traktujemy nasz zakład z szacunkiem, bo tu  pracowali nasi ojcowie, a często też dziadkowie. Przekazali nam szacunek do tego miejsca i przekonanie, że nie jest ono jedynie fabryką, lecz spuścizną potu, pomysłowości i odwagi  kolejnych pokoleń. Przy wsparciu Polskiej Grupy Zbrojeniowej ciągle się rozwijamy, inwestujemy w  takie rozwiązania, które zmieniają naszą Spółkę w jeden z najnowocześniejszych zakładów tego typu  na świecie.

Patrząc z perspektywy tych mijających sześćdziesięciu pięciu lat z optymizmem przygotowujemy się na kolejne wyzwania, jakie niosą postęp technologiczny i nowe wymagania współczesnego pola walki. Jesteśmy przekonani, że dzięki dotychczasowemu doświadczeniu i zaangażowaniu wykorzystamy tę szansę, tworząc nowoczesne produkty na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. A wszystko to z myślą o naszym wspólnym bezpieczeństwie.

        

Wizyta Sekretarza Stanu
21.02.2017
Wizyta Sekretarza Stanu Pana Bartosza Kownackiego
czytaj więcej
Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
10.03.2017
W dniu 09.03.2017 roku naszą Spółkę odwiedził Prezydent RP Pan Andrzej Duda. Celem wizyty było zaprezentowanie nowoczesnej infrastruktury Rosomak S.A. oraz…
czytaj więcej
MSPO Kielce 2017
05.09.2017
Rozpoczęła się jubileuszowa, dwudziesta piąta edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. 
czytaj więcej